Breaking News

Site şart ve kuralları

Bu Gizlilik Politikası, aksi açıkça belirtilmedikçe, yalnızca Büyükustaol tarafından toplanan kişisel bilgilerin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini Site üzerinden veya başka internet siteleri üzerinden diğer kişilere açıklaması halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Büyükustaol, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır.

Büyükustaol, Gizlilik Politikasında yer alan koşulları Sitede yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebilme hakkını saklı tutar.

9. Telif ve Fikri Mülkiyet Hakları

9.1. Büyükustaol’un telif ve diğer fikri mülkiyet hakları koruması altında olan tüm çalışmaları;Büyükustaol ismi, Büyükustaol logosu, Büyükustaol mahiyeti, Büyükustaol hususiyeti, Büyükustaol ait ticari markalar, Büyükustaol ait tüm ticari ve teknik bilgi ve becerinin tüm hakları saklıdır. 

9.2. Site’nin içerdiği her türlü bilgi ve buna bağlı materyal, yerleşim ve öğeler, Site tasarımı, görselleri, ekranları, Siteden erişilebilen tüm metin, görsel ve çoklu ortam içerik, Hizmetler, Site yazılımı, Site sunucularından her türlü istemciye ulaşan her türlü veri, ve bunlarla sınırlı kalmayıp Site’nin tüm öğeleri, Büyükustaol’a ait ve/veya Büyükustaol tarafından üçüncü kişilerden alınan lisans hakkına sahip olup, telif ve diğer fikri mülkiyet hakları koruması altındadır. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar, Site sunucularından her türlü istemciye ulaşanBüyükustaol bilgilerini, Site tarafından sağlanmış her türlü elektronik materyal, metinler, dokümanlar, görseller, grafikler, ses dosyaları, video dosyaları, Büyükustaol hizmetlerini, Site hizmetlerini ve Büyükustaol’un telif haklarına tabi çalışmalarını Büyükustaol’un yazılı izni olmadan paylaşamaz, dağıtamaz, teşhir edemez, satamaz. İşbu maddeyi ihlal edenler, ihlalden dolayı Büyükustaol’un uğradığı/uğrayabileceği tüm zararları tazmin ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları/uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Büyükustaol’dan talep edilen tazminat miktarını, doğabilecek tüm hukuksal masrafları mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

9.3. Büyükustaol’un yazılı izni olmadan Büyükustaol’un telif ve diğer fikri mülkiyet hakları koruması altında olan çalışmaları ve/veya bir kısmı teşhir edilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, başka çalışmaların parçası veya  başka çalışmalara esas teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

10. Mücbir sebep

10.1. Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Büyükustaol, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Büyükustaol için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Büyükustaol’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, bilgisayar yazılımı, donanım, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

11. Kullanıcı Sözleşmesi Koşullarında değişiklik

11.1. Büyükustaol, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.