Breaking News

Site şart ve kuralları

Büyükustaol kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;

* Sözleşmeler çerçevesinde Büyükustaol’un ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, kullanıcı destek hizmetleri gibi )

*Herhangi bir Hizmet’in kullanılmasında, başka bir Kullanıcı ile birlikte işlem yapılması gerekli olan hallerde, diğer Kullanıcı ilgili işlem gereği ve işlemin tamamlanabilmesi için Kullanıcı’nın elektronik posta adresini, iletişim bilgileri, adresi ve benzeri kişisel bilgileri görebilir.

*Büyükustaol’un, Kullanıcı’nın veya başkaca Büyükustaol Kullanıcıları’nın hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Açıklacak bilgiler Kullanıcı kimliği, Kullanıcı kimliği geçmişi, kişisel kimlik numarası, Kullanıcı’nın adı, yaşadığı şehir, telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi, Site’deki faaliyet geçmişi veya ilgili görülebilecek diğer tüm bilgileri içerebilir.

* Dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri; ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince münhasır takdir yetkimiz ile gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz başkaca yasadışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgileri açıklanabilir.

* Diğer ticari kuruluşlar ile. Büyükustaol’u devralmayı veya Büyükustaol ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu gizlilik politikasını uygulaması istenecektir; Kullanıcılar kişisel bilgilerin bu gizlilik politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde önceden bilgilendirilecektir.)

* Büyükustaol, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğin korunması ve Site’de kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.

Kullanıcı kimliği, Site genelinde görüntülenmekte, dolayısıyla herkes tarafından görülebilmektedir ve tüm Büyükustaol’daki Kullanıcı işlemleri ile bağlantılıdır.

Diğer kullancılar Kullanıcı’nın Site üzerindeki faaliyetlerini görebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın gerçek ismi ile Kullanıcı kimliğini ilişkilendirmesi halinde, Kullanıcı’nın gerçek ismini açıkladığı kişiler, Kullanıcı’nın Büyükustaol bünyesindeki bazı faaliyetlerini de tanımlayabilirler.

Ortak bir bilgisayardan veya internet kafedeki bilgisayardan Site’ye giriş yapmılması halinde, Kullanıcı kimliği ve Büyükustaol’dan gelen hatırlatmalar gibi bazı bilgiler, bilgisayarı bir sonra kullanan kişi tarafından görüntülenebilir.

Büyükustaol, Site dahilinde “çerezler” (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanabilir.

Kullanıcı parolası kullanıcı hesabının anahtarıdır. Kullanıcılar parola oluştururken özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanmalıdır ve Büyükustaol parolalarını hiç kimse ile paylaşmamalıdır. Parolanın veya kişisel bilgilerin bilerek veya ihmalden kaynaklanan nedenlerle başkalarıyla paylaşıldığı hallerde, Kullanıcı hesabı adına yapılan tüm eylemlerden sorumludur. Kullanıcı’nın parolası üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, kişisel bilgileri üzerindeki kontrolünü kaybetmesine sebebiyet verebilir ve dolayısıyla Kullanıcı kendi adına başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilir. Bu nedenle parolanın güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Büyükustaol’a bildirimde bulunulmalı ve parola değiştirilmelidir.

Üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer Kullanıcılar, Site’den elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Büyükustaol’un Kullanıcı gizliliğini korumak için büyük bir çaba göstermesine rağmen, kişisel bilgilerin veya kişisel mesajlaşmaların her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermesi mümkün değildir.