Breaking News

Site şart ve kuralları

7. Ücretlendirme

7.1. Büyükustaol, Hizmet ücretlerini, Site’de ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site’de aksi belirtilmediği takdirde, Site’deki Hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

7.2. Rezervasyonlu Hizmetler’in ücretleri, rezerve edilen tarih ve saatin kesinleştirilebilmesi için önceden talep edilebilir.

8. Gizlilik Politikası

Büyükustaol, Kullanıcılar’a ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Büyükustaol, Kullanıcılar’a ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.

Kullanıcılar Büyükustaol’un aşağıdaki belirtilen kişisel bilgileri toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul ederler:

Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri ve bazı hallerde (kullanılan Hizmet’e bağlı olarak, )banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;

Kullanıcılar’ın Site’deki faaliyetlerine istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (Hizmet satın alma, Kullanıcılar tarafından oluşturulan veya Kullanıcı hesabına bağlı olan içerikler gibi);

* Kargo, fatura bilgileri veya bir hizmeti/ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler;

* Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Büyükustaol’a gönderilen mesajlar

* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Kulanıcıların Siteyi ziyaret etsinden, Büyükustaol Hizmetleri’ni kullanmasından, içerik ve reklamlar ile etkileşimlerinden doğan diğer bilgiler;

* Kullanıcı kimliğinin doğrulanması amacıyla veya Kullanıcı’nın Büyükustaol’un ilgili politikalarını ihlal ettiğine dair bir şüphe doğması halinde, Kullanıcı’dan ek bilgiler istenebilir (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi amacıyla bazı ek soruların cevaplanması);

* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;

* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;

Büyükustaol’un kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Kullanıcılar Büyükustaol’un kişisel bilgilerini aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektedir;

* Kullanıcılar’ın talep ettikleri kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

* Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak;

* Hizmetler’i, içerikleri ve tanıtımları kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

* Büyükustaol’a ilişkin Hizmetler’i, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili Kullanıcılar’ın tercih ettiği iletişim kanalları çerçevesinde Kullanıcılar’a bilgiler vermek;

* Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da dahil olmak üzere)

* Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak

Kullanıcılar’a ait kişisel bilgiler, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Büyükustaol kuralları ve politikalarını uygulamak, sunulan içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklanabilir.