Breaking News

Site şart ve kuralları

6. Hizmetler, Hizmet Satın Alma ve Kullanma Koşulları

6.1. Büyükustaol Site üzerinden ilan etmek suretiyle Kullanıcılar’a ücretli ve ücretsiz çeşitli Hizmetler sunmaktadır. Kullanıcılar Hizmetler’den yaralanırken işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya Site’de Hizmet ile ilgili belirtilmiş kurallara uyacaklarını kabul ederler.

6.2. Kullanıcılar’ın yapacakları rezervasyonla veya satın alım ile, müşteri olarak Büyüustaol Hizmet Satın Alma koşullarını kabul ettiği varsayılır. Kullanıcı eğer Müşteri olarak koşullardan herhangi bir bölümünü kabul etmediyse rezervasyonunu veya satın alımını tamamlamamalıdır. Kullanıcı rezervasyon isteğini veya satın alımını onaylamakla, Müşteri olarak koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul eder.

6.3. Kullanıcılar’ın rezerve ettiği ve satın aldığı Hizmetler ücretleri ödendikten sonra aktif hale getirilir.

6.4. Hizmetler’in rezerve edilmesi ve/veya satın alınması Site üzerindeki uygulamalar, Site iletişim olanakları veya e-posta, telefon gibi genel iletişim araçları vasıtası ile yapılabilir. Hizmet’in Site üzerinden satın alınmamış olması durumunda dahi, Müşteriler işbu sözleşmedeki Hizmet Satın alma ve kullanım koşumları ile yükümlü olurlar.

6.5. Müşteriler ücretini ödemiş ve/veya almış oldukları Hizmet’in ücretinin iade edilmesini Hizmet’ten memnuniyetsizlik ve/veya başka bir sebep göstererek talep edemezler. Hizmet’in verilmesinde mücbir sebepten dolayı gecikme ya da engel olduğu taktirde, Büyükustaol kendisi, rezervasyon, makbuz, fatura, Hizmet’in temini ya da kurallar ve koşullar üzerinde gerçekleştirilemeyen görevler ya da gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Mücbir sebebin uzaması durumunda, Büyükustaol teklif kaydını veya rezervasyonu önceden bildirerek sonlandırabilir veya geri çekebilir.

6.6. Üçüncü bir şahsın ödeme yapması durumunda bile, sözleşmeler esas rezervasyon veya satın alma yapan Kullanıcı üzerine açılmaktadır. Kuşkuya ihtimal vermeyecek şekilde, koşullar içinde hiçbir madde, üçüncü şahısların menfaat elde etmesine ya da hak kazanmasına izin vermez.

6.7. Hizmetler, Site’de ilan edildikleri neve göre bir grup kişi veya tek kişi için temin edilecek şekilde arzedilirler. Hizmet verilirken bunlar dışındaki üçüncü kişilerin gözlem için dahi herhangi bir şekilde Hizmet’e dahil olması kabul edilmez.

6.8. Kullanıcı satın alarak almaya hak kazandığı tek kişilik Hizmet’i ancak kendisi kullanabilir, diğer Kullanıcılar’a veya üçüncü şahıslara devredemez. Gruplar için yapılmış olan rezervasyon veya satın alımlarda, rezervasyon esnasında belirtilmiş olan şahıslar ve/veya Kullanıcılar’ın hakları diğer Kullanıcılar’a ve/veya üçüncü şahıslara aktarılamaz.

6.9. Rezervasyonlu Hizmetler’in kullanımında, Müşteri rezerve edilmiş olan zaman diliminde hazır bulunmak zorundadır. İlgili zaman diliminde Hizmet kullanımının gerektirebileceği teknik donanım ve/veya yazılım ve/veya internet bağlantısından mahrum olması ve/veya geç kalması veya hiç görünmemesi durumunda satın almış olduğu Hizmet’i almış/kullanmış olarak kabul edileceğini, herhangi bir ücret iadesi veya Hizmet’in başka bir zaman diliminde tekrar verilmesini talep edemeyeceğini kabul eder.

6.10. Büyükustaol Rezervasyonlu Hizmetler’in zaman dilimlerinde değişiklik yapma hakkını Kullanıcılar’a önceden bildirmek şartıyla saklı tutar.

6.11. Kullanıcı, kendisi tarafından sözleşmenin ihlali sonucunda Büyükustaol için oluşan zarardan, tüm masraflardan (mahkeme masrafları dahil) ve tazminatlardan sorumlu olacağını kabul eder.