Breaking News

Site şart ve kuralları

h) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan Hizmetler’den ve yayınlanan içeriklerden dolayı Büyükustaol’un, Büyükustaol çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Büyükustaol, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan Hizmetler’in ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

i) Kullanıcılar Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Büyükustaol’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcı’lar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

k) Büyükustaol, Kullanıcılar’ına kendi inisyatifleri doğrultusunda, Büyükustaol tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcı’lar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site’nin faaliyet gösterdiği her mecrada Büyükustaol tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2. Büyükustaol’un Hak ve Yükümlülükleri

a) Büyükustaol, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Büyükustaol, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı’lar, Büyükustaol’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Büyükustaol tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a aittir. 

b) Büyükustaol, Site üzerinden, Büyükustaol’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Büyükustaol tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında Büyükustaol’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Büyükustaol, Site’de sağlanan Hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Büyükustaol, Kullanıcılar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Büyükustaol tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Büyükustaol, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

e) Kullanıcılar ve Büyükustaol hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

f) Kullanıcılar’ın, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcılar’ın “kullanıcı ismi”belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcılar’ın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Büyükustaol Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. 

g) Büyükustaol, Site’nin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için özen sarf etmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle Kullanıcı’nın bilgisayarına veya mobil cihazına virüs, trojan gibi zararlı yazılımların bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Büyükustaol bu gibi risklere karşı Kullanıcılar’ın antivirus programlarıve benzeri uygulamalar kullanarak önlem almalarını tavsiye eder. Büyükustaol Site’ye ve Site’deki link’lere erişim sebebiyle karşılaşılabilecek yazılımsal ve donanımsal dahil olmak üzere hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar bu nedenlerle Büyükustaol’dan talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul ederler.