Breaking News

Site şart ve kuralları

WWW. BUYUKUSTAOL.COM Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizi kullanabilmek ve sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

www.buyukustaol.com sitesini kullanarak ve/veya www.buyukustaol.com sitesinin sunucularından herhangi birine erişerek, işbu koşul ve kuralların tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz. (İlan Tarihi: 20.03.2014)

 1. Taraflar

Büyükustaol Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Büyükustaol Satranç Eğitim Danışmanlık Reklam Ticaret Limited Şirketi ile Site sunucularından herhangi birine erişen ve/veya Site’ye üye olan Kullanıcı arasında Site’nin bulunduğu elektronik ortamda düzenlenmiştir.

Site’ye üye olarak ve/veya Site sunucularından herhangi birine erişerek Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 2. Tanımlar

BüyükustaolBüyükustaol Satranç Eğitim Danışmanlık Reklam Ticaret Limited Şirketi

Site: www.buyukustaol.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kullanıcı, Kullanıcılar(çoğul): Site’ye üye olan, Site’yi kullanan ve/veya www.buyukustaol.com sitesinin sunucularından herhangi birine erişen ve/veya Site’de sunulan Hizmetler’den, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Büyükustaol Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”, “Hizmetler (çoğul)”):Kullanıcılar’ın Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Büyükustaol tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar, Kullanıcılar’ın Site üzerinden rezerve edebileceği veya satın alabileceği hizmetler. Büyükustaol, Kullanıcılar’ın Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler’inde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Büyükustaol tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcılar’ın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Büyükustaol tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu kısımlardan Kullanıcılar’a duyurulur.

Müşteri: Site üzerinde belli bir ücret karşılığı sunulan herhangi bir Hizmet’ten faydalanabilmek için talip olan kişi.

Rezervasyon: Kullanıcı’ya sunulan Hizmet’in türünü, başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilerek ve genellikle ön ödeme alınarak yapılan yer ayırma işlemi.

Sunucu:Herhangi bir ağ/internet üzerinde bir programı veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere paylaştıran/dağıtan donanımlar ve/veya yazılımlar.

İstemci: Bir sunucu ya da başka bir bilgisayar ile bağlantı kurup veri alış-verişinde bulunulmasını sağlayan yazılımlar ve bu yazılımların üzerinde çalıştığı bilgisayarlar.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Büyükustaol tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Site Gizlilik Politikasın tanımlanmasıdır.

3.4. Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Büyükustaol tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.